Hur en deltar

Gå gärna med i mötet 10-15 minuter innan det börjar, så att du hinner lösa eventuella tekniska problem. Om du behöver hjälp innan mötet, kan du kontakta öppnaren. Efter att mötet har börjat, har öppnaren inte längre någon möjlighet att hjälpa dig.

Eftersom Eslövsgruppen precis har börjat med onlinemöten, utvecklar vi kontinuerligt vår sida. Vi tar tacksamt emot återkoppling så att vi kan växa i den riktning som vår gemenskap önskar.

Återkoppling förmedlas bäst genom att skicka e-post till hej@eslovsgruppen.online